Відділ ринкового нагляду

Відділ ринкового нагляду є структурним підрозділом Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
.
Відділ ринкового нагляду приймає участь у реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду в межах визначених повноважень, а саме:
  • організовує розробку проектів планів здійснення державного ринкового нагляду, подає їх для подальшого опрацювання керівництву Управління, здійснює моніторинг виконання та готує пропозиції щодо перегляду таких планів;
  • здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею).
  • проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає зразки продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування).
  • перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам.
  • готує у випадках, визначених законодавством, проекти рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та здійснює контроль стану виконання суб'єктами господарювання цих рішень.
  • здійснює моніторинг дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання.
Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Держпродспоживслужба та її територіальні органи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» здійснює державний ринковий нагляд за продукцією, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог 17 - технічних регламентів та Закону України від «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Це близько 90 % від загальної кількості промислової продукції, що вводиться в обіг та розповсюджується на ринку.

Приклади найбільш поширених ситуацій, у яких необхідно звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві:
  • коли у споживача, при намірі придбати нехарчову продукцію, виникають сумніви щодо її безпечності та відповідності встановленим вимогам при візуальному огляді (відсутні інструкції щодо експлуатації товару, попереджувальні надписи);
  • коли споживач звернув увагу на продукцію, на етикетці якої було недостатньо інформації щодо виробника та його адреси, позначення, що іграшки пройшли оцінку відповідності технічному регламенту.