Здійснення метрологічного нагляду

Жодна величина не може бути виміряна без метрології та метрологічної інфраструктури.

Важливість результатів вимірювання зростає зі стрімким поступом технологічного прогресу та інформаційних технологій. Споживачі та промисловість кожного дня приймають рішення на основі результатів вимірювань, що прямо впливають на їх економічний та особистий добробут, а також оцінюють дії та ефективність уряду, бізнесу та неурядових організацій.

Оскільки виробники, імпортери та продавці більшості товарів та послуг відповідають за якість пов’язаних вимірювальних процесів, покупці (фізичні особи та компанії), які часто не мають достатньої інформації щодо цих процесів, можуть опинитись в несприятливому становищі в контексті результатів вимірювання та їх інтерпретації. Чесні та точні результати вимірювання сприяють чесній конкурентній боротьбі.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснює метрологічний нагляд в місті Києві з метою  захисту громадян і  національної економіки  від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Метрологічний нагляд  здійснюється в законодавчо регульованій сфері до якої належать наступні види діяльності:
 • забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
 • контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 • контроль стану навколишнього природного середовища;
 • контроль безпеки умов праці;
 • контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 • топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
 • торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 • обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
 • роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 • роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
 • роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 • роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
 • реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві здійснює :
 • державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 • метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів господарювання проводиться перевірка щодо:
 • стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки;
 • додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки;
 • застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації засобів вимірювальної техніки.
Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, об’єму або іншої фізичної величини.
                                 
   ПАМ'ЯТКА ДЛЯ СПОЖИВАЧА
                      щодо захисту від недостовірних результатів вимірювань

Відповідно до п.4 статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон):
«Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

В разі порушення Ваших прав на безкоштовну періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, достовірність результатів вимірювань, в тому числі при:
 • забезпеченні захисту життя та охорони здоров’я;
 • контролі якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
 • контролі стану навколишнього природного середовища;
 • контролі безпеки умов праці;
 • контролі безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
 • топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних роботах, роботах із  землеустрою;
 • торговельно-комерційних операціях та розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
 • обчисленні сум податків і зборів, податковому та митному контролі;
 • виконані робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
 • робіт з використанням апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
 • реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів,
Ви маєте право звернутися до  Держпродспоживслужби України (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1), її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті www.consumer.gov.ua), які знаходяться в областях та м. Києві. Держпродспоживслужба та її територіальні органи розглядають всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавством термін. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим.
               Зразок скарги при порушені метрологічних вимог, 
               прав достовірність результатів вимірювань
 
Держпродспоживслужба України
вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001
або
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
ПІП скаржника
Адреса скаржника
Контактний телефон
e-mail
 
Скарга

«_____» ______ 2017 року мною за адресою: ____________________, у магазині (АЗС) «______________________» ФОП _____________________ або (ТОВ «_______________ ») було придбано _______(найменування товару) вагою ___________(гр., кг); об’ємом_____ (мілілітр, літр).
Після контрольного зважування (перевіряння приладами обліку пального) мною встановлена похибка вимірювання  (невідповідність маси, об’єму товару в упаковці, недолив пального, скрапленого газу, тощо), яка становить_______(гр., кг); _____ (мілілітр, літр).
У зв’язку з порушенням метрологічних вимог при проведені комерційних операцій та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем прошу провести перевірку ФОП _____________________ або (ТОВ «_______________ »), за адресою: ____________________.

Додатки:
- копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;
- тощо.

 
Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Підпис