Відділ контролю в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

Прийом заяв і документів на реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку машин, видачі посвідчень тракториста-машиніста проводиться Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Туполева, 19, каб. 201

Телефон для довідок: 050-024-73-43.

У зв’язку з цим зверніть, будь ласка, увагу на зміну форм заяв щодо обліку машин: Перелік документів, відповідно до постанови КМУ № 694 від 8 липня 2009 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів», які необхідно надати:

ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
1. Реєстрація машин

Документи, необхідні для реєстрації:
 • 1. Заява;
 • 2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини - оригінал або копія (засвідчена нотаріально, або сторонами, які підписали документ);
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
 • 5. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно) ;
 • 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
 • 8. Договір купівлі продажу;
 • 9. Акт приймання - передачі.
 • 10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Для машин, які реєструються вперше:
 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. №62;
 • сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. №1367;
 • сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1367”.
У реєстрації машини може бути відмовлено:

1. Якщо машина:
 • Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
 • Не має ідентифікаційного номера.
2. У разі коли документи:
 • Подано не в повному обсязі;
 • Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленному порядку перекладену на державну мову;
 • Копії яких не в установленому порядку;
 • Оформлено з іншими порушеннями закону;
 • У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
 • Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
3. В інших випадках, передбачених законом.

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:
 • тимчасового ввезення машини на територію України - на період більш як два місяці під зобов'язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
 • тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;
 • реєстрації машин в інших органах - на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;
 • втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку - на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;
 • проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.
Примітка:
Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою. За фізичною особою - підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.


2. Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:
 • 1) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • 2) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.
Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника:
 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують факт зміни місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника - протокол, рішення, наказ, статут, положення.
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами:
 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують правомірність придбання вузлів і агрегатів.
 • 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 4. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
3. Видача реєстраційного документа замість втраченого (дублікат)

Документи, необхідні для отримання реєстраційного документа (у тому числі знятої з обліку машини) замість втраченого:
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі видачі реєстраційного документа на машину, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 4. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 5. Пояснення про обставини втрати реєстраційного документа, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 6. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
4. Видача номерних знаків замість втрачених

Документи, необхідні для отримання номерних знаків замість втрачених:
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 4. Пояснення про обставини втрати номерного знака, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (для машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом. Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі до інспекції.


5. Зняття з обліку машин

Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з відчуженням (реалізацією):
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.
 • 4. Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.
 • 5. Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).
 • 6. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 Порядку).
 • 7. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).
 • 8. Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).
 • 9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням номерний знак власник здає. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації". Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак "Транзит".


Документи, необхідні для зняття з обліку машини в зв’язку з вибракуванням (списанням):
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.
 • 4. Рішення уповноваженого органу управління власника про зняття машини з обліку (протокол зборів засновників, правління, наказ директора тощо в межах компетенції). Для підтвердження компетенції органу надається копія статуту, засвідчена в установленому порядку.
 • 5. Акт про списання (Типова форма № 03-4).
 • 6. Копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб'єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств).
 • 7. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої за декількома власниками).
 • 8. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 цього Порядку).
 • 9. Засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв'язку з ліквідацією юридичної особи).
 • 10. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
У разі зняття з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються.


ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Документи, необхідні для реєстрації машини:
 • Заява;
 • Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, - оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ;
 • Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки);
 • Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки);
 • Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт довіреність;
 • Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
 • Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 • Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
 • Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
 • Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Для машин, які реєструються вперше:
 • декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. №62;
 • сертифікат затвердження типу, виданий органом з оцінки відповідності, призначеним в установленому порядку на провадження діяльності щодо затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і зміннихпричіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011р. №1367;
 • сертифікат відповідності затвердженому типу, оформлений виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката затвердження типу, — для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем,складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1367”.
2. Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:
 • 1)  прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника - фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;
 • 2) типу машини у разі переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання вузлів і агрегатів.
Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку зміни прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника:
 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують факт зміни прізвища, ім'я та по-батькові, місця проживання (перебування) власника.
 • 3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).
 • 4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).
 • 5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
 • 6. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Документи, необхідні для перереєстрації машини у випадку переобладнання або заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами:
 • 1. Заява.
 • 2. Документи, що підтверджують правомірність придбання вузлів і агрегатів.
 • 3. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).
 • 4. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).
 • 5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 6. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Документи, які необхідні для проведення обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан:
 • 1. Заява.
 • 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).
 • 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).
 • 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
 • 5. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 6. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 7. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі перереєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 8. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
3. Видача реєстраційного документа замість втраченого (дублікат)

Документи, необхідні для отримання реєстраційного документа (у тому числі знятої з обліку машини) замість втраченого:
 • 1. Заява.
 • 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).
 • 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).
 • 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 5. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 6. Пояснення про обставини втрати реєстраційного документа, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 7. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі видачі реєстраційного документа на машину, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 8. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
4. Видача номерних знаків замість втрачених

Документи, необхідні для отримання номерних знаків замість втрачених:
 • 1. Заява.
 • 2. Копія паспорта (оригінал пред'являється для звірки).
 • 3. Копія картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платників (оригінал пред'являється для звірки).
 • 4. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 5. Свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку).
 • 6. Пояснення про обставини втрати номерного знака, а також підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про його втрату.
 • 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (для машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно).
 • 9. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
Номерний знак замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом. Знайдені після заміни номерний знак та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі.


5. Зняття з обліку машин

Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з відчуженням (реалізацією):
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.
 • 4. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку.
 • 5. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку.
 • 6. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.
 • 7. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
У разі зняття з обліку машини у зв'язку з відчуженням власник здає номерний знак. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис "Знято з обліку для реалізації". Для транспортування знятої з обліку машини видаєть номерний знак "Транзит".


Документи, необхідні для зняття машини з обліку в зв’язку з вибракуванням (списанням):
 • 1. Заява.
 • 2. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність.
 • 3. Свідоцтво про реєстрацію машини.
 • 4. Письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку.
 • 5. Рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку.
 • 6. Інші документи у випадках передбачених законодавством.
Примітка:
При знятті з обліку машини у зв'язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються.


ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА

Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться Головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Києві тільки тим особам, які постійно або тимчасово проживають чи навчаються на території міста Києва.

У зв'язку з дуже малою кількістю звернень громадян щодо видачі посвідчень тракториста-машиніста, засідання екзаменаційної комісії з приймання іспитів на одержання посвідчення проводиться лише у визначені дні (дату та час можна дізнатись за тел.:044-486-64-46)

Заява для посвідчень тракториста-машиніста (завантажити бланк)