До уваги суб’єктів господарювання!

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства в сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції» (далі – Закон), який набирає чинності 26 березня 2020 року.

Закон направлений на забезпечення цивілізованого та прозорого ринку, боротьби з недобросовісною конкуренцією та іншими практиками нелегального чи напівлегального виробництва та імпорту нехарчової продукції, розумного балансу між суспільними інтересами та інтересами і правами підприємців.

Документ вносить зміни до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон про ринковий нагляд) метою якого є, зокрема, вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановлені та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам (далі – вимоги).

Відповідно до Закону про ринковий нагляд органи ринкового нагляду здійснюють планові перевірки характеристик продукції, яка розміщена на ринку у розповсюджувачів та за ланцюгом постачання продукції, характеристики якої не відповідають вимогам, визначають особу що ввела в обіг таку продукцію (виробника або особу уповноважену виробником або імпортера)

У зв’язку з цим суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:

1суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію. У разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, для цілей Закону про ринковий нагляд особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну) не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб’єкту господарювання цю продукцію.
Прийнятий Закон передбачає, що розповсюджувачі, які надали документацію, що дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію, за реалізацію продукції, що не відповідає встановленим вимогам до відповідальності не притягаються, а у разі якщо суб’єкт господарювання не зможе надати таку документацію, то на нього накладається штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 тисяча гривень.

Також нагадуємо, що ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Секторальний план ринкового нагляду Держпродспоживслужби України на 2020 рік складається з плану здійснення ринкового нагляду та плану здійснення контролю продукції і оприлюднений на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби України та офіційному веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Орган ринкового нагляду проводить планові та позапланові перевірки характеристик продукції. Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції та проводяться без повідомлення суб’єкта господарювання.

Зверніть увагу до змін в розпорядчих документах, а саме з 26 березня, для здійснення планової або позапланової перевірки характеристик продукції орган ринкового нагляду видає наказ, який має містити предмет перевірки (найменування виду (типу), категорії та/або групи продукції), найменування та адресу об’єкта, де розміщується продукція. На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником органу ринкового нагляду або його заступником із зазначенням його прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою відповідного органу.

У направленні на проведення перевірки зазначаються:
  1. найменування органу ринкового нагляду, що здійснює перевірку;
  2. номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;
  3. предмет перевірки (вид (тип), категорія та/або група продукції);
  4. місце розміщення продукції (найменування та адреса об’єкта, де розміщується продукція (магазин, ринок тощо);
  5. підстави для проведення перевірки;
  6. список посадових осіб органу ринкового нагляду, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
  7. список осіб, які залучаються до здійснення перевірки;
  8. дата початку та дата закінчення перевірки;
  9. тип перевірки (планова або позапланова);
  10. інформація про проведення попередньої перевірки (тип перевірки, дата початку та строк її здійснення).
Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції – п’яти робочих днів.

У разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення перевірки характеристик продукції призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатів експертизи (випробування).

Якщо під час перевірок характеристик продукції виявлено ознаки фальсифікації продукції, порушення прав інтелектуальної власності або інших правопорушень, притягнення до відповідальності за вчинення яких не належить до компетенції органів ринкового нагляду, органи ринкового нагляду надають таку інформацію відповідним уповноваженим державним органам.

Також до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафів в разі створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених Законом про ринковий нагляд вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, – у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві звертається до всіх суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства у сфері державного ринкового нагляду, що буде сприятиме розвитку підприємницької діяльності, створенню сприятливих умов для ведення доброчесного бізнесу в Україні та забезпеченню прозорості українського ринку, а також посиленню захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.