Державний контроль у сфері захисту прав споживачів

 

  Подати звернення
або встановити застосунок
для платформи Android

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви та скарги, оформлені згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

До письмових звернень відносяться також електронні звернення, які можна надіслати до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві  з використанням засобів електронного зв’язку, на електронну адресу: zvernen@kyiv-dpss.gov.ua або за допомогою засобів поштового зв’язку (04053, м.Київ, вул. Некрасовська, 10/8).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення (в т.ч. електронне) повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Згідно Ст. 6. Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для здійснення позапланових заходів є:
  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. Заходи контролю за зверненнями, які стосуються питань безпечності та якості харчових продуктів погодження не потребують. 
  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі - звернення стосовно порушень прав споживачів у наданні неякіних послуг чи придбанні товарів, контроль цін та метрологічна діяльність
  • Міністерство охорони здоров'я України - порушення вимог санітарного законодавства
Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Для отримання погодження  у зверненні необхідно вказати:

1. Найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).

2. Місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).

3. Питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).

До звернення фізичної особи додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення, за наявності (зразок звернення додається).

Звертаємо Вашу увагу, що при листуванні електронною поштою Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві не приймає та не може відправляти листи на адреси, зареєстровані на серверах Російської Федерації (наприклад, mail.ru, yandex.ru, rambler.ru тощо). Враховуйте це, вказуючи електронну адресу для листування.

Громадянин має можливість отримати консультацію з питань, що належать до повноважень Головного управління (захист прав споживачів, безпечність харчових продуктів, дотримання вимог санітарного законодавства тощо) та дізнатись про стан розгляду звернення, яке було подано до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, зателефонувавши до Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації в робочі дні з 09.00–17-00, у п'ятницю – до 16.45 (обідня перерва з 13.00–13.45) за номером телефону (044) 486-95-85 або (063) 639-09-09.

Зразок звернення до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

 
Начальнику Головного управління
Держпродспоживслужби в м. Києві
Рубану О.М.

Від кого:
П.І.Б.
Поштова адреса
Телефон

Скарга (заява, пропозиція)
 
Стислий опис проблемного питання із зазначенням юридичної назви підприємця та його фактичного місцязнаходження.
Прошу Вас .... (що Ви просите від нашої служби)

Додаток: копія товарного чеку (і т.д.).

Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Підпис